Realizacje

Przykładowe projekty i realizacje budowlane zrealizowane w ostatnim czasie:

 • kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z ociepleniem dachów, ścian, stropu, montażem stacji wymienników ciepła, wymianą instalacji c.o., montażem centrali wentylacyjnej wraz z automatyką, modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, wymianą instalacji odgromowej, wykonaniem instalacji monitoringu zużycia mediów;
 • projekt i wykonanie zabudowy centralnej klimatyzacji w budynku administracyjnym;
 • projekt budowlany, wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obiektu administracyjno-laboratoryjnego;
 • projekt instalacji hydrantowej z dostosowaniem do wymogów ekspertyzy technicznej warunków ochrony P.poż. i Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zabudowy zbiornika przeciwpożarowego, z przebudową pompowni oraz instalacją hydrantową;
 • projekty budowlane i wykonawcze budowy i przebudowy instalacji c.o. oraz budowy instalacji wentylacji w obiektach Kopalni;
 • projekty budowlane i wykonawcze sieci hydrantowej dla obiektów przynależnych Kopalni oraz na terenie Kopalni – zabudowa hydrantów wewnętrznych Dn25, hydrantów zewnętrznych Dn80 wraz z instalacją, zabudowa stalowych zbiorników P.poż. o poj. 2x100m3 wraz z konstrukcją oraz zabudowa pompowni pożarowej terenowej o wydajności 20l/s
 • projekt i wykonawstwo termomodernizacji dla obiektu szpitalnego w zakresie: ocieplenia ścian, wykonania małej architektury, drenażu opaskowego, remontu węzłów sanitarnych, modernizacji źródła ciepła-kocioł gazowy, gruntowa pompa ciepła, instalacji gazu, instalacji fotowoltaicznej;
 • wykonawstwo na budynku sportowym wraz z zapleczem hali strzelniczej instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką, instalacji kotłowni gazowej wraz z systemowymi kominami, instalacji ciepła technologicznego, wod-kan, hydrantowej;
 • kompleksowy projekt przebudowy i rozbudowy Szpitala o nowy budynek wraz z łącznikiem i lądowiskiem dla helikopterów w zakresie: instalacji wod-kan, c.o., ciepła technologicznego i wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, kotłowni gazowej wraz z układem kogeneracyjnym i agregatem absorpcyjnym, instalacjami zewnętrznymi;
 • projekt i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Instytutu Innowacji;
 • projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego zakładu piekarniczo-cukierniczego, w zakresie instalacji wod-kan, c.o., c.t. wentylacji i klimatyzacji wraz z wymiennikiem woda/glikol, sieci zewnętrznej wod-kan;
 • wykonawstwo termomodernizacji dwóch budynków dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • projekt osiedla mieszkalnego w zabudowie szeregowej, w zakresie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej wywiewnej garażu, instalacja gazu, sieci zewnętrzne wod-kan wraz z przepompownią i zbiornikami retencyjnymi;
 • projekt wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • projekt budowlany, wykonawczy w zakresie instalacji wo-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji, gazu oraz sieci zewnętrznych wraz z drenażem; charakterystyka energetyczna dla zespołu Pałacowo -Parkowego pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków;
 • projekt budowlany i wykonawczy wraz z wykonawstwem przebudowy pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie instalacji wo-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznych, instalacji IT, instalacji SAP i DSO.

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas
Chętnie Ci pomożemy.

  TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. j.

  ul. Tartaczna 12

  40-749 Katowice

  NIP: 954 273 59 78

  Godziny otwarcia

  Pon-Pt: 7:00 - 15:00